Essential SSL

Καλέστε μας στο 6970256069 ή 2170001466

tab1

    Η ε­ται­ρεία μας δια­θέ­τει τον α­πα­ραί­τη­το ε­ξο­πλι­σμό για να κα­θα­ρί­σει ε­ξω­τε­ρι­κές ε­πι­φά­νεις κτι­ρίων σε ύ­ψος μέ­χρι 15 μέ­τρα α­πό το πε­ζο­δρό­μιο. Με τη χρή­ση α­πιο­νι­σμέ­νου νε­ρού και των σω­στών μέ­σων α­νά­λο­γα την ε­πι­φά­νεια που θέ­λε­τε να κα­θα­ρί­σου­με προ­σφέ­ρου­με χα­μη­λές τι­μές και γρή­γο­ρο χρό­νο στον κα­θα­ρι­σμό που θα μας ζη­τή­σε­τε.

- Βέλ­τι­στη πρό­σβα­ση και τα­χύ­τη­τα κα­θα­ρι­σμού σε ύ­ψη μέ­χρι 20 μέ­τρα.
- Ασφά­λεια και α­πο­δε­κτές συν­θή­κες ερ­γα­σίας.
- Εξά­λει­ψη του κιν­δύ­νου πτώ­σης α­πό με­γά­λο ύ­ψος.
- Απαλ­λαχ­θεί­τε α­πό τυ­χόν κό­στη α­σφά­λι­σης ερ­γα­σίας σε με­γά­λα ύ­ψη
- Εκτε­τα­μέ­νο πε­δίο ε­πι­πρό­σθε­των ε­φαρ­μο­γών, εν­δει­κτι­κά α­να­φέ­ρου­με :
Εξω­τε­ρι­κός κα­θα­ρι­σμός κτη­ρίων, κα­θα­ρι­σμός υα­λο­πι­νά­κων, ε­ξω­τε­ρι­κών κου­φω­μά­των, προ­σό­ψεων α­πό μο­ντέρ­να υ­λι­κά ό­πως γρα­νί­τες, inox, φω­τει­νών ε­πι­γρα­φών, πι­να­κί­δων, τε­ντών, αυ­το­κι­νή­των, φορ­τη­γών, σκα­φών α­να­ψυ­χής, μη­χα­νών τραί­νων, στά­σεων λεω­φο­ρείου.
Τζά­μια – Πα­νελ – Τα­μπέ­λες – Προ­σό­ψεις κτι­ρίων

car2
car1
kanalreinigung-rohrreinigung-entwaesserung-juelke-quicklinks3
kanalreinigung-duesen-dihn-600x300
cAR5
car3
Car4
images
aaa (23)
aaa (18)
aaa (16)
aaa (4)
aaa (2)
aaa (1)
aaa (6)
aaa (24)
aaa (22)
aaa (5)