Essential SSL

Καλέστε μας στο 6970256069 ή 2170001466

pricelist

 

   Τα σύγ­χρο­να αυ­τό­μα­τα πιε­στι­κά μη­χα­νή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιού­με, μας δί­νουν τη δυ­να­τό­τη­τα να ο­λο­κλη­ρώ­σου­με τις ερ­γα­σίες μας σε πο­λύ μι­κρό χρό­νο και σας εγ­γυό­μα­στε την μό­νι­μη λύ­ση στο πρό­βλη­μά σας, ώ­στε να μη χρεια­στεί να μας ξα­να­φω­νά­ξε­τε.

   Η ε­ται­ρεία μας λαμ­βά­νο­ντας υ­πό­ψη τις α­παι­τή­σεις της ε­πο­χής, και χω­ρίς να μειώ­νου­με την ά­ρι­στη και ε­παγ­γελ­μα­τι­κή ποιό­τη­τα των υ­πη­ρε­σιών μας, μπο­ρεί και δια­θέ­τει τις πιό α­ντα­γω­νι­στι­κές τι­μές της α­γο­ράς.


   Πολλες φορες οι πελατες μας ρωτανε από το τηλέφωνο το κοστος της εργασίας μας εμεις όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν ειμαστε σε θεση να εκτιμησουμε το κοστος εάν δεν εχουμε επιτόπια οπτικη εικονα του προβληματος. Το έ­μπει­ρο και ε­ξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό μας θα ε­κτι­μή­σει δωρεάν το α­κρι­βές κό­στος των ερ­γα­σιών και θα σας ε­νη­με­ρώ­σει πρίν την έ­ναρξη τους.

Με την πολυετη πειρα μας μπορουμε και προσφέρουμε τις πιο χαμηλές τιμές στην αγορά!!!

Αποφράξεις απο 20,00€!!!

 

kanalreinigung-duesen-dihn-600x300
kanalreinigung-rohrreinigung-entwaesserung-juelke-quicklinks3
cAR5
car3
car1
car2
Car4
images
aaa (16)
aaa (24)
aaa (18)
aaa (23)
aaa (6)
aaa (12)
aaa (4)
aaa (5)
aaa (22)
aaa (2)